אודות תכנית התקשוב

לרשום הסבר קצר

אודות

תכנית התקשוב היישובית במערכת החינוך מתעדכנת כל העת בהתאמה למציאות המשתנה והמתפתחת ובהתאמה לאתגרי העתיד, למיומנויות ולכישורים המצופים במאה ה-21 .
מטרת התכנית, לטפח בוגר בעידן של ידע המתמצא בסביבה דיגיטלית, מיומן בעבודת צוות, בשיתוף ידע ובלמידה חברתית. תכנית התקשוב מאפשרת למערכת החינוך את התשתית, הכלים, ההכשרה הפדגוגית העדכנית בתפיסת ההוראה, למידה והערכה חדשניות.

מה בתכנית?

הגדרות כלליות כניסה למערכת