פרסומים והסברה

פרסומים רבים יוצאים סביב נושא "הגלישה הבטוחה". תוכלו למצוא כאן רעיונות וחומרי הסברה לשימושכם.

פרסומים רבים יוצאים סביב נושא "הגלישה הבטוחה". תוכלו למצוא כאן רעיונות וחומרי הסברה לשימושכם.

חומרי פרסום

מערכי שיעור והדרכה

משרד החינוך - שבוע הגלישה הבטוחה ברשת

תוכלו למצוא כאן מערכי שיעור לפי כיתות המתמקדים בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

איגוד האינטרנט הישראלי

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל ולהעביר הרצאות בבתי הספר ובתנועות הנוער. תוכלו למצוא כאן לשימוש חופשי, מערכי שיעור, מצגות ומידע בנושאים שונים, המיועד להורים, מורים ומדריכים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת