הדף השבועי 23/01/20

חדשות ועדכונים…

מה בתקשוב- הדף השבועי

קהילה יקרה
שלום רב,
להן עדכוני התקשוב : 
שילוב תכנים דיגיטליים לציבור עובדי ההוראה בבית ספרכם – סביבת "למצוא אוצר" 17.2.2020

אנו מזמינים אתכם למפגש מקוון להיכרות עם סביבת "למצוא אוצר", בה תוכלו לעשות שימוש בחדר המורים בבית ספרכם.

המפגש יתקיים ביום שני בתאריך 17 בפברואר 2020 בין השעות 20:00-21:00, להרשמה לחצו כאן.

לחצו כאן לכניסה לסביבת "למצוא אוצר"-הכניסה למרחב באמצעות הזדהות אחידה. מצ"ב מכתב הזמנה.

תכנים דיגיטליים – בתי ספר בתכנית התקשוב מדריך לצפייה בנתוני הצריכה בפורטל שער

בכל שנה משרד החינוך מעניק לבתי ספר אשר משתתפים בתכנית התקשוב תקציב לרכישת תוכן דיגיטלי.

אנו חוזרים ומדגישים כי יש להקפיד שהכניסה לתכנים הדיגיטליים תעשה באמצעות הזדהות אחידה בלבד. שימו לב כי מדדי הכניסה של התלמידים לתוכן בתש"ף מהווים שיקול במתן התקציב בשנים הבאות, וכניסה שלא דרך הזדהות אחידה אינה מוכרת לצורך הקצאת התקציב הבית ספרי. את נתוני השימוש בתכנים הדיגיטליים ניתן לראות באמצעות פורטל שער. 
מצורף מדריך לשימוש בפורטל שער.
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה יתקיים השנה בסימן: סוף שיתוף במחשבה תחילה
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה יצוין בימים י"ד-י"ח בשבט תש"ף, 13-9 בפברואר 2020. 

ביום שלישי ה- 28 בינואר יתקיים מפגש הדרכה מקוון מחוזי . מצ"ב ההזמנה

באתר שפ"י (ייעוץ) חומרים ראשונים שפורסמו, במפגש יוצגו חומרים נוספים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi

אקדמיה ברשת לשבוע הלאומי לגלישה בטוחה : 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/sdarot/glish-betoha-sidra/

חשוב – היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום ארצי – 1.3.2020

במסגרת תרגיל התגוננות ארצי, יקיים משרד החינוך תרגיל "למידה מרחוק" בחירום עם התלמידים ביום ראשון ה' באדר תש"ף 1.3.20. במהלך התרגיל יתרגלו המורים והתלמידים את המערכות "ללמידה מרחוק" שיופעלו בזמן חירום. בתי הספר ידווחו על ביצוע התרגיל באמצעות הטופס המקוון שלהלן עד לתאריך 8.3.20 . כחלק מההיערכות לתרגיל חשוב להוציא איגרת להורים המעדכנת אותם על תרגיל "למידה  מרחוק" בשעת חירום, מצ"ב הצעה לאיגרת להורים בנושא ומכתב הנחיות להיערכות התרגיל ולהפעלתו. נשמח לעמוד לרשותכם להצלחת התרגיל.

שלכם ובשבילכם,

אורית טאטי

ממונה על התקשוב- מחוז מרכז

052-8285342

הגדרות כלליות כניסה למערכת